Saturday, August 25, 2012

Day 52: Filipino contest entry


Ating kinabukasan 
Wag natin kalimutan 
Abutin ang pangarap 
Buhay man ay mahirap

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails